Naše triedy:

Trieda sovičiek

Ing. Jarka Mičudová
Mgr. Marika Černušková
 
 

 

Trieda lienok

Mgr. Jana Baginová
Mgr. Helena Trošková

 

 
 

 Trieda slimáčikov

Mgr. Simoneta Balážová Stankovská
Bc. Ivana Juríčková
 
 
 

Trieda trpaslíkov

Mgr.Monika Mojtová
Zuzana Florišová
 
 

Trieda žabiek

Mgr. Michaela Ihriská
Mária Knižková
 

Trieda líštičiek

Mgr. Petra Mičudová
Bc.Katka Štefancová
 

Trieda slniečok

Daniela Bartáková
Danka Majerechová
 
 
 

Trieda motýlikov:

Mária Cíbičková
Bc.Vlaďa Pavelová