Akcie MŠ

 
 

JESEŇ

                                                                        
 • Návšteva Obecného úradu
 • Jesenná vychádzka do prírody – Deň chôdze.
 • Kolobežková súťaž na dopravnom ihrisku-deň bez aut
 • Dopoludnie s políciou
 • Žijeme zdravo /deň mlieka v školách /25.9./
 • Návšteva letiska v Slávnici
 • Vernisáž jesenných plodov a svetlonosov v MŠ
 • Deň otvorených dverí - tvorivé dielne
 • Jesenné variácie - Land Art
 • Jesenná výstava v Strednej poľnohospodárskej škole
 • Pozdrav pre starkých /kultúrne vystúpenie pre dôchodcov/
 • Návšteva najstaršej občianky v Pruskom
 • Majster kuchár  - ochutnávka šalátov
 • Svetový deň výživy - 16.10.
 • Deň nevidiacich
 • Deň jablka
 • Deň MŠ na Slovensku 4.11.
 • Exkurzia k zubnej lekárke
 • Mám básničku na jazýčku
 • Halloween
 • Výstava kníh+čítanie textov
 

ZIMA

 
 •  Mikuláš v MŠ
 •  Lucie
 •  Divadelné predstavenie
 • Vianočná tržnica – tvorivé dielne /výstava výrobkov z odpad. a prír. mater. /
 • Vianočná akadémia v DK Pruské
 •  Vianočná pošta / výroba a roznášanie vianočných pozdravov osamelým ľuďom/
 • Návšteva klubu dôchodcov –výroba vianočných oplátok
 • Vypúšťanie balónov šťastia s vianočným želaním
 • Návšteva detí 1.roč.v ZŠ - kultúrne pásmo
 • Sánkovačka - hry na snehu
 • Zimná vychádzka do prírody - prikrmonanie vtáčikov
 • Súťaž o najkrajšie kŕmidlo pre vtáčikov z odpadového materiálu /+rodičia/
 • Beseda s poľovníkom
 • karneval v MŠ
 • Fašiangový sprievod
 • Valentínske srdce
 • Exkurzia d o mäsovýrobne
 • Keramická dielňa
 • Návšteva prvákov
 • Zem a vesmír - scénické kino
 • Vynášanie Moreny
 
                                                                                      
 

JAR

 •  Deň s mojou obľúbenou knihou
 • Pletenie košíkov a korbáčov
 • Svetový deň vody
 • Exkurzia do liahne / p. Huňa/
 • Čarovná záhrada – vysádzanie záhonov
 • Návšteva galérie v Trenčíne
 • Veľkonočná tržnica - výrobky z odpadového materiálu
 • Deň Zeme - ekohry
 • Malí ochranári - čistenie okolia MŠ
 • Zápis do 1. ročníka
 • Exkurzia na hospodársky dvor v Prejtej
 • Beseda - Separácia odpadu
 • Návšteva separačného dvora na OÚ
 
 
 
 

LETO

 
 • Stavanie mája v spol. s OU
 • Deň matiek
 • Jarná vychádzka do prírody – výroba herbáru
 • Návšteva hasičov Deň rodiny
 • Plavecký výcvik
 • Deň detí
 • Deň otcov
 • Divadlo
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Koncoročný výlet
 • Detská rozlúčková párty s triedou
 • Návšteva včelára
 • Nočné spanie