Dúhový svet poznania.

   Motto:  „Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
 
                Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať.
 
                Dovoľ aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem
                ovládať
 
                Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať
                po celý život.“
 
Milí rodičia,
 
 prosíme vás o zahlasovanie za náš projekt: Roztancujme kroje, ktorým môžeme získať finančné prostriedky na zakúpenie detských krojov. úParticipatívny komunitný rozpočet/
 
internetová stránka : www.tsk.sk
 
Vopred vám ďakujeme. podrobnosti nájdete na výveske v každej triede. Vážime si vašu participáciu na projekte a aktivitách.