Dúhový svet poznania.

   Motto:  „Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
 
                Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať.
 
                Dovoľ aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem
                ovládať
 
                Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať
                po celý život.“